Ponosni smo na svoja dosadašnja postignuća

Projekti

LOKACIJA:

Vodnjan

SASTAV:

Kuća + Bazen

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 1362,00 m2 / Stambena 85,25 m2

OBITELJSKA KUĆA

Broj stambenih jedinica: 1

Katnost: prizemlje

Kupaonice: 2

Sobe: 2

 

Građevina je slobodnostojeća prizemnica s jednom stambenom jedinicom na izgrađenom zemljištu unutar urbane cjeline naselja Vodnjan, uz javnu prometnu površinu. Brutto površina obiteljske kuće iznosi 98,30 m2 maksimalne tlocrtne dimenzije 13,55 m x 8,66 m. Brutto površina bazena iznosi 24,00 m2 maksimalnih tlocrtnih dimenzija 6,00 m x 5,25 m.

 

Namjena građevine je stambena, te se koristi kao obiteljska kuća za stalno stanovanje kao prvobitna odluka investitora.

Građevina se sastoji od ulaznog trijema, hodnika i predsoblja, dvije spavaća soba, dva kupatila, otvoreni dnevni boravak i kuhinja, te natkrivena terasa ukupne netto površine 85,25 m2.

LOKACIJA:

Peroj

SASTAV:

Kuća + Pomoćni objekt

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 1005,00 m2 / Stambena 250,00 m2

APARTMENT HOUSE PEROJ

Broj stambenih jedinica: 3

Katnost: podrum + prizemlje + kat

Kupaonice: 1 + 1 + 2

Sobe: 1 + 2 +3

 

Građevina je slobodnostojeća katnica s 3 stambene jedinice na izgrađenom zemljištu unutar urbane cjeline naselja Peroj, uz javnu prometnu površinu. Brutto površina obiteljske kuće iznosi 162,53 m2 maksimalne tlocrtne dimenzije 10,77 m x 16,35 m. U samom sjeverno zapadnom kutu parcele uz same granice parcele smještena je pomoćna građevina-garaža brutto površine 35,00 m2 maksimalne tlocrtne dimenzije 5,78 m x 6,52 m.

 

Namjena građevine bit će stambena s tri stambene jedinice. Građevina se koristi kao obiteljska kuća za stalno stanovanje kao prvobitna odluka investitora.

 

Građevina je katnica ravnim krovom s natkrivenom terasom pokrivenom ravnim krovom.

 

Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i kata.

 

Podrum se sastoji od hodnika, stubišta, igraonice I kotlovnice ukupno netto površine 73,77 m2.

 

U prizemlju su smještene dvije stambene jedinice. Prva stambena jedinica se sastoji od otvorenog dnevnog boravka I blagovaonice, kuhinje, predsoblja, spavaće sobe, kupatila I natkrivene terase ukupne netto površine 55,78 m2.

 

Druga stambena jedinica se sastoji od otvorenog dnevnog boravka I blagovaonice, kuhinje, predsoblja, dvije spavaće sobe, kupatila, te natkrivene terase I ulaznog trijema ukupne netto površine 75,80 m2.

 

Na trećem katu se nalazi treća stambena jedinica se sastoji od otvorenog dnevnog boravka I blagovaonice, kuhinje, predsoblja, dvije spavaće sobe, dva kupatila, te natkrivene balkona trijema ukupne netto površine 118,75 m2.

LOKACIJA:

Peroj

NAMJENA:

Poslovna građevina

POVRŠINE:

112,00 m2

STOK OFFICE

Katnost: podrum + prizemlje 

Kupaonice: 2

Sobe: 4

 

Građevina je poluugrađena građevina s podrumom I prizemljem smještena unutar izgrađenom zemljištu unutar urbane cjeline naselja Peroj. Poslovni prostor će se sastojati od podruma i prizemlja i bit će konstruktivno povezan s postojećom građevinom.

LOKACIJA:

Anžići

SASTAV:

Kuća + Bazen + Spremište

NAMJENA:

Kuća za odmor

POVRŠINE:

Parcela 1743,00 m2 / Stambena 304,93 m2

VILLA GIANO

Broj stambenih jedinica: 1

Katnost: prizemlje + kat

Kupaonice: 5

Sobe: 4

 

Prišlo se izradi ovog glavnog projekta za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju kuće za odmor s pomoćnim građevinama – bazenom I spremištem . Građevina je slobodnostojeća prizemnica s katom, s 1 stambenom jedinicom na izgrađenom zemljištu unutar urbane cjeline naselja Anžići, uz javnu prometnu površinu. Naišli smo na obiteljsku kuću koja svojom vanjštinom daje vrlo dobro stanje zgrade, građevina je slobodno stojeća obiteljska kuća osim što neko vrijeme nije u uporabi potrebne su male intervencije kod zamjene krovnog pokrova u dijelu građevine koje se neće konstruirati te intervencija kod vanjske stolarije. Utvrđeno je da se radi o zgradi koja građena oko 1982. Godine.

 

Projekt:

 

Građevina će se dograditi na južnom dijelu natkrivenom terasom u prizemlju a na katu nadograditi zatvorenim prostorom i dograditi natkrivenom i nenatkrivenom terasom. Na južnom dijelu parcele izgradit će se pomoćni objekt-bazen

LOKACIJA:

Peroj

SASTAV:

Kuća + Bazen 

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 1054,00 m2 / Stambena 309,00 m2

VILLA ROSA DEI VENTI

Broj stambenih jedinica: 2

Katnost: prizemlje + kat

Kupaonice: 3+3

Sobe: 4 +4

 

Građevina je slobodnostojeća katnica s ravnim krovom I dvije stambene jedinice na neizgrađenom- uređenom zemljištu unutar urbane cjeline naselja Peroj, uz javnu prometnu površinu. Brutto površina obiteljske kuće iznosi 338,82 m2 maksimalne tlocrtne dimenzije 11,46 m x 28,55 m maksimalne visine od konačno zaravnatog terena do vijenca iznosi 6,81 m. Namjena građevine je stambena s dvije stambene dvoetažne jedinice. Građevina je koristiti kao obiteljska kuća za stalno stanovanje kao prvobitna odluka investitora.

LOKACIJA:

Peroj

SASTAV:

Kuća + Bazen 

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 404,00 m2 / Stambena 111,00 m2

PRIZEMNICA SA BAZENOM

Broj stambenih jedinica: 1

Katnost: prizemlje 

Kupaonice: 2

Sobe: 2

 

Građevina je slobodnostojeća prizemnica sa ravnim krovom I jednom stambenom jedinicom na izgrađenom zemljištu unutar urbane cijeline naselja Peroj, uz javnu prometnu površinu. Brutto površina obiteljske kuće iznosi 130,62 m2 maksimalne tlocrtne dimenzije 15,02mx9,20m maskimalne visine od konačno zaravntaog terena do vijenca iznosi 3,74 m.

LOKACIJA:

 

SASTAV:

 

NAMJENA:

 

POVRŠINE:

 

STOK HOUSE

Broj stambenih jedinica: 

Katnost: 

Kupaonice: 

Sobe: 

 

LOKACIJA:

Peroj

SASTAV:

Kuća 

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 527,00 m2 / Stambena 133,00 m2

VILLA PEROJ

Broj stambenih jedinica: 1

Katnost: prizemlje + kat

Kupaonice: 2

Sobe: 3

 

Građevina je slobodnostojeća prizemnica s katom s 1 stambenom jedinicom na izgrađenom zemljištu unutar urbane cjeline naselja Peroj. Brutto površina obiteljske kuće iznosi 180,93 m2 maksimalne tlocrtne dimenzije 11,60 m x 11,33 m maksimalne visine od konačno zaravnatog terena do vijenca iznosit će 5,82 m , a do vrha atike 6,54 m.

LOKACIJA:

Peroj

SASTAV:

Kuća + Bazen

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 370,00 m2 / Stambena 104,76 m2

LJETNA PRIZEMNICA

Broj stambenih jedinica: 1

Katnost: prizemlje 

Kupaonice: 2

Sobe: 3

 

Građevina je slobodnostojeća prizemnica sa 1 stambenom jedinicom sa bazenom na izgrađenom zemljištu unutar urbane cijeline naselja Peroj, uz javnu prometnu površinu.

LOKACIJA:

Pula

SASTAV:

Višestambena zgrada

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 2200,00 m2 / Stambena 2775,00 m2

ZLATNA OBALA STANOVI

Broj stambenih jedinica: 18

Katnost: podrum + prizemlje + 4 kata

 

Višestambena građevina se sastoji od ukupno 6 (šest) etaža, od kojih jedna podzemna (podrum) I 5 nadzemnih (prizemlje, I kat, II kat, III kat I IV kat) te 18 stambenih jedinica. Maksimalnih dimenzija 44 m x 62 m, orijentacije sjeverno-zapad i jugo-istok. Građevinska čestica bit će hortikulturno uređena vrtovima stanova u prizemlju odvojenim niskim zelenilom. Namjena građevine je stambena s ukupno 18 (osamnaest) stambenih jedinica za stalno stanovanje.

Građevina će biti SLOBODNO STOJEĆA srednje velikih gabarita (Po+P+4), koja će ukupno imati 6 etaža od kojih 1 podzemna i 5 nadzemnih, tlocrtno je nepravilnog oblika. Građevina je ukupnih maksimalnih tlocrtnih dimenzija 25,23 m x 25,69 m. Najviša visina građevine iznosi 14,85 metara mjereno od konačno zaravnatog terena.

LOKACIJA:

Peroj

SASTAV:

Obiteljska kuća

NAMJENA:

Stambena

POVRŠINE:

Parcela 829,00 m2 / Stambena 472,00 m2

POLUUGRAĐENA OBITELJSKA KUĆA

Broj stambenih jedinica: 4

Katnost: prizemlje + kat

Kupaonice: 8

Sobe: 8

 

Građevina je poluugrađena obiteljska kuća s četiri dvoetažne stambene jedinice s na izgrađenom zemljištu unutar urbane cjeline naselja Peroj, uz javnu prometnu površinu  Obiteljska kuća se sastoji od prizemlja, kata i krovne terase. Građevina će se izvesti s ravnom krovnom konstrukcijom, pravilnog tlocrtnog oblika, ukupnih tlocrtnih dimenzija 22,60 x 19,40 m. Netto površina pojedine stambene jedinice iznosi 118,00 m2.

 

Ulaz u stambene jedinice bit će sa sjeverno-istočne strane građevine. Svaka stambena jedinica razvijat će se u prizemlju, na katu i imat će izlaz na krovnu terasu. Na krovnoj terasi u manjem dijelu površine  postavit će se pergole uz građevinu za svaku stambenu jedinicu.

 

Za smještaj osobnih automobila osigurat će se 8 nenatkrivena parkirna mjesta. Minimalna površina parkirnih mjesta iznosi 2,5 x 5,0 m.

Želite da se ovdje nađu fotografije novog projekta koji planirate?

Javite nam se